Evliya Çelebi ile Osmanlıca neş'esi Ders-2

Suâl: Kat’i menazil ve tayy-ı merahil etmek ne demektir?

El cevâb: Menziller geçmek ve merhaleler aşmak. Demektir.


Suâl: Bir nebze dahi açıklayabilir misiniz?

El cevâb: Bittabi, Evliya Çelebi’nin "yol kat etmek" yerine kullandığıdır Seyahatnamesinde. Bir gün sual etmişler, 

-Çelebi çelebi, neden yol kat etmek değil de Kat’i menazil ve tayy-ı merahil? Deyince Çelebi eydür,
-….
Çelebi eydürememiş, öyle çeşm-i pür nurları boşluğa bakıyormuş. Ama mevta gibi de değilmiş, kafası hafif hafif sallanıyormuş. Sonra bunun omzuna dokunmuşlar “Hııı!” diye zıplamış yerinden. Kavuğunu çıkarmış bir de ne görsünler, başının üstünde bir ipod var. Kulaklarından kulaklıkları çıkarmış. “Hı ne?... ne dediniz?” demiş. Suâl etmişler;

-Çelebi çelebi ne dinliyorsun?
-Azeri kızı Günel’i dinliyorum, pek yahşı söyliyer ay balam. Demiş.

Birileri bizi yiyor Çelebi diye ama hayırlısı bakalım. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder