Evliya Çelebi ile Osmanlıca neş'esi Ders-3

Suâl: Mısri Kahire-i Nadiretün asr ne demektir?

El cevâb: Çağın nadir kenti mısır demektir. 

Suâl: Bir nebze dahi açıklayabilir misiniz?

El cevâb: Bittabi, Evliya Çelebi’nin "Kahire şehri" yerine kullandığıdır Seyahatnamesinde. Bir gün sual etmişler, 
-Çelebi çelebi, neden “Kahire şehri” değil de Mısri Kahire-i Nadiretün asr? Deyince Çelebi eydür,
-İşte şol Kahire’nin heybetli Pir-i amîdleri var ya…
-Evet?
-İşte şol Kahire’nin muazzam Pir-i amîdleri var ya…
-Evet Evet?
-İşte şol Kahire’nin mücessem Pir-i amîdleri var ya..
-Evet evet evet?
-İşte şu müselman güldürükçüler bir küfür edebilseler çok fena bir espri gelecek buraya. Hayret bişey ya.

Demiş. O sırada yağmur yağmaya başlamış. Çelebi durur mu? Almış eline kavuğunu, sallaya sallaya, kat’i merahil etmiş. Yürümüş anlayacağınız. Bir yandan da “I’m siiingin in the rain, im siiingin in the rain!” diye kadîm bir şarkı terennüm etmiş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder